BERKWAY AB

Investeringar

 

IvarBo

Rg19

WestPay

Teqnion

Kontorsgiganten

Pandora

Quedro

Flowscape

Vårdbemanning Sverige

 

Dotterbolag

FemtioFemPlus

 

 

Avslutade lönsamma investeringar

Tretti.se

 

MicroSystemation

Cinnober Financial Technology

Rindi Energi

JetShop

Fenix Outdoor

Fortnox

Insplanet

Midsona

Trention

 

Avslutade olönsamma investeringar

Kronfönster