BERKWAY AB

Vårt Placeringsråd

Per H Börjesson
Född 1954.
Per Håkan bor i centrala Stockholm men spenderade sina unga år i Alingsås. Är VD på Spiltan sedan 1986 (heltid sedan 1997). Erfarenheter från såväl familjeföretag, onoterade aktier som kapitalförvaltning. Under 80-talet marknadsförare på Ericsson i USA och företagskonsult på SIAR i Stockholm.
Utbildning: Civ ing LiTH, MBA Columbia University.
Per Håkan äger 25 aktier i Berkway via familjens stiftelse samt representerar Spiltans 550 aktier.

Ulf Geijer
Född 1953.
Ulf, före detta Lidingöbon som sedan mer än 30 år bor innanför tullarna, har startat, drivit och avvecklat finansbolag under perioden 1982–1995. Därefter, som partner i Finansor AB, arbetat med olika typer av egna investeringar, företrädesvis i onoterade bolag. Sitter i styrelsen för Svea Ekonomi sedan 2003 och Investment AB Spiltan sedan 2002.
Utbildning: Civ ek HHS.
Ulf äger 25 aktier i Berkway.

Lars Tunberg
Född 1956.
Lars är bosatt i Täby. Lars är en tvättäkta entreprenör som sitter i 15 styrelser och är VD för bl a Skarings F&S och Apprendere Skolor. Lars sitter även med i Landstingsfullmäktige.
Utbildning: Civ ing KTH samt civ ek HHS.
Lars äger 55 aktier i Berkway.

Johan Heverius

Född 1975.

Johan är ursprungligen smålänning, numer huserar han på Värmdö. Med erfarenheter från IT- och produktbolag grundade han Perido Skills 2003 och har varit dess koncernchef sedan dess.

Utbildning: Civ ing LiTH

Johan äger 702 aktier i Berkway.

 

Kasper Ljungkvist
Född 1973.
Ursprungligen från Bålsta, nu bosatt på Värmdö. Grundat bland annat Kebne International, SKILL Studentkompetens samt Perido Skills. Tidigare medlem i styrelsen på börsnoterade TeleComputing ASA (huvudlistan, Oslo börs). Idag fristående investerare. Sitter i styrelsen för Investment AB Spiltan sedan 2005.
Utbildning: Civ ing LiTH
Kasper äger 760 aktier i Berkway.

 

Om du vill och kan bidra är du välkommen att kontakta Kasper för en diskussion om att vara med i placeringsrådet.